Om föreningen

ÅVÖ-­‐FIBER Ekonomisk förening (Åsteby-­‐Vägsjöfors-­‐Överbyn)

Styrelse 2015


Arbetsgrupper och ansvarsområden 2015:

Projektmöten:

Lars-Åke Larsson*, Kent Hallin, Conny Lindh , Jörgen Edberg, Jan Johansson

+ Sten-Åke Berg* (S)/Relacom AB, Mattias Henriksson/Överbyns Alltjänst AB

[* = inkl. projektering]

Externa arbeten:

Stefan Englund (S), Anders Eriksson, Kant Hallin, Lars-Åke Larsson, Conny Lindh, Rolf Amneteg, Jan Johansson, Adam Passin

Bidrag:

PeO Dungel, Jörgen Edberg (S), Daniel Bücke, Lars Lindgren

Firmatecknare:

Jörgen Edberg, Lars Lindgren (tillsammans eller var för sig)

Hem-, facebooksida:

Stephan Axer

Info medlemmar:

Jörgen Edberg, Urban Jönsson, Ingrid Tidemalm

Arkivering:

Ingrid Tidemalm (protokoll och handlingar)

Lars Lindgren och Daniel Bücke (avtal)

Registrering:

Daniel Bücke, Lars Lindgren, Jörgen Edberg, Urban Jönsson

Avtal och stadgar:

PeO Dungel, Jörgen Edberg

Kontaktmän:

Jörgen Edberg, Urban Jönsson

[S = sammankallande]

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.