Varför fiber?

Hänga med i utvecklingen?

Ja, kanske det. Utvecklingen går ju knappast att hindra!

Det som är närmast förestående i tiden är att flera telestationer läggs ner och
kopparnätet försvinner. Det betyder att fast telefon och internet via ADSL eller uppringt
internet försvinner. Tekniken är gammal och dyr att underhålla. Ingen utveckling sker.

Först läggs de telestationer ner som är radioanslutna sedan övriga. Inom troligtvis
mindre än 5 år är kopparnätet bortkopplat från alla nuvarande telestationer.

Mobil telefoni – ingen framtidssatsning för landsbygden. 2G har dålig täckning och
utvecklas ej. Mobilt bredband 3G har ännu sämre täckning och utvecklas ej. 4G är det
som etableras i städer och centralorter – ej på landsbygden. 5G är det som utvecklas nu,
får ännu kortare räckvidd och kommer inte heller hit!

Vad avser TV påstås att på sikt även satelit-sändningar blir för kostbara att underhålla.

Vad kan vi göra i stället?

Jo, vi kan satsa på bredbandsfiber. Vi ser inget alternativ:
Vill du ha en fungerande fast telefon i framtiden?
Vill du ha internetuppkoppling i framtiden?
Vill du kunna se TV via nätet?
Vill du ta del av nya tjänster?
Vill läsa tidning eller få mer information?
Betala räkningar via nätet….?
Vill du kunna jobba eller studera hemifrån?
Vill du ha ett säkert larm?
Vill du höja värdet på fastigheten?
Vill du bedriva företag?
Bredbandsfiber har ingen begränsning för belastning (såsom mobiltelefoni eller ADSL
som är beroende av hur många som för tillfället använder detta medium). Med fiber kan
man uppnå hastigheter för ner- och uppladdning på 100 – 1 000 Mb/s. För att se HD-TV
via bredband fordras minimum 60 Mb/s.

Att dra in bredbandsfiber betraktas i dag som en långsiktig investering.

Med fiberbredband kan du förutom Internet-Telefoni-TV få möjlighet till

Videotelefoni

Kultur

Kameraövervakning

Videobutik

Vårdkontakter

Distansarbete

Musik

Spel

Trygghetslarm

Inbrottslarm

Undervisning

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.