Vad händer nu?

Projekt ÅVÖ-FIBER

ARBETSORDNING

Steg 0 Stormöten, info från kommun m fl

Steg 1 Interimsstyrelse: bestämma områdesgräns, informera och inventera till min 50% intresse av permanent boende

Steg 2a Bilda ekonomisk förening, tillsätta styrelse, fastställa stadgar, reg. förening

Steg 2b Söka projektbidrag från Leader (20 000 kr)

Steg 3a Skriva avtal med fastighetsägare (bl a medlemsavgift 200 kr/år enligt § 7, resp. insats/projektavgift enligt § 6 som bestäms av styrelsen)

Steg 3b Fortsätta inventering av intresse hos fastighetsägare

Steg 3c Avstämning inbetalda avgifter från medlemmar

Steg 4 Projektering (egen projektering lönar sig, går snabbare och blir riktigare)

Steg 5 Skriva avtal med markägare om grävning/kanalisation. Avtal om ledningsrätt.

Steg 6a Utsättning. Börja ta ner träd o. gräva bort stenar, ev. ”dike” min. 60 cm djupt

Steg 6b Begära in offerter för grävning-kanalisation (bidragsdelen). Sista chansen att dela föreningen i två vid kostnad överstigande 3.6 MSEK

Steg 7a Söka bidrag hos länsstyrelsen (ev. tidigare vid steg 4-5, efter egen grovkalkyl) med 50% inkl. ”medfinansiering”

Steg 7b Beslut om entreprenad(er). Beställning externa arbeten

Steg 8 Nedgrävning av kanalisation samt spolning genom vägbankar

Steg 9 Fiberblåsning samt anslutning till hus vid ”första” telefonuttag (Skanova)

Steg 10 Anslutning fiber till telestation och driftsättning (Skanova)

Steg 11 Medlemmars egna avtal med OpenFiber-lev.; Internet-TV-Tele… , t ex Telia

Steg 12a Föreningen överlämnar drift och underhåll till Skanova när allt är i drift och full funktion.

Steg 12b Upplösning av fiberföreningen. Medlemskapen upphör.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.